Suomalaiset suosivat aineettomia lahjoja – joulun yrityslahjat kiitoksena poikkeuksellisesta vuodesta - Finnkino

17.11.2020

Suomalaiset suosivat aineettomia lahjoja – joulun yrityslahjat kiitoksena poikkeuksellisesta vuodesta

Jaa artikkeli

Kulunut vuosi on vaatinut poikkeuksellista venymistä monissa yrityksissä ja etätoimistoissa. Vuoden lähestyessä loppuaan on aika muistaa työntekijöitä, sekä yrityksesi tärkeimpiä sidosryhmiä, ja kiittää heitä kuluneesta vuodesta.

Joulunodotukseen yrityksissä kuuluu pikkujoulujen lisäksi oleellisesti myös yrityslahjat. Oikeanlaisella lahjalla voit osoittaa tiimiläisille, työntekijöille, sekä muilla sidosryhmille, että välität heistä, sekä arvostat sitä panosta, jonka poikkeuksellinen vuosi on heiltä vaatinut. Finnkinon teettämän kyselyn mukaan valtaosa vastaajista suosi aineettomia lahjoja kuten elämyksiä ja lahjakortteja ikään tai sukupuoleen katsomatta. Opimme tutkimuksesta nämä kolmeasiaa lahjojen hankinnasta ja uskomme, että niistä on apua myös joulun yrityslahjojen hankinnassa:

Aineettomien lahjojen merkityksellisyys

Yrityksen joululahjan antaminen osoittaa lahjan saajalle, että hänen panostaan yrityksessä arvostetaan. 61 % kyselyyn vastanneista koki, että aineettomat lahjat, kuten elämykset ja tapahtumat, ovat merkityksellisempiä kuin materiaaliset lahjat.

Tiimin monien persoonien ja kiinnostustenkohteiden huomioiminen lahjassa

Yrityksen sisällä on niin monia eri lahjapreferenssejä kuin on henkilöitäkin, joten sopivan yrityslahjan löytäminen voi olla haastavaa. 82 % vastaajista oli joskus saanut turhia lahjoja, ja enemmistö (56 %) ei myöskään kehtaa niistä luopua. Yritysleffaliput ovat loistava tapa muistaa työntekijöitä elämyksellä, jonka sisällön saa määrittää lipunkäyttäjä itse. Poikkeuksellisena aikana yritysleffalippujen voimassaoloaikaa voidaan myös jatkaa rajoitusten näin vaatiessa, joten lahja ei jää tästä syystä käyttämättä.

Yrityksen arvot näkyviin lahjassa

Ekologisuus on niin kuluttajille, kuin yrityksillekin tärkeä arvo, ja tämä trendi näkyi myös kuluttajavastaajien keskuudessa. 70% vastaajista koki, että aineettomat lahjat ja lahjakortit ovat mielekkäin lahja vastaanottaa.

Finnkino ja Nepa Oy teettivät kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten kuluttajien lahjahankintoihin ja lahjan saamiseen liittyviä preferenssejä. Nepa Oy toteutti kyselyn ja tulosten analysoinnin Finnkinon toimesta maaliskuun alussa. Kyselyyn vastasi 1012 suomalaista. Linkki tutkimusraportin tiivistelmään: https://bit.ly/3grZqqb